top of page

Rita Ann

  • Vimeo
  • Instagram
  • YouTube

Amser | Time 

 

Crëwyd y fideo hwn yn ystod un o'r cyfnodau clo COVID-19, yn ystod eiliad o ystyriaethau a myfyrdod. Mae llawer o fy ngwaith yn digwydd yn ystod tasgau domestig cyffredinol a chafodd y darn hwn ei ysbrydoli gan fy hen offer cegin wedi'i bacio yng nghefn cwpwrdd, yn hel llwch. Daeth yn drosiad am brofiadau bywyd, yn llawn atgofion o'r gorffennol, ac yn berthynol i'r foment honno mewn amser. 
This video was created during one of COVID-19 lockdowns, during a moment of reflection and contemplation. Many of my works come about during mundane domestic chores and this piece was inspired by my old kitchen appliances packed away at the back of a cupboard, gathering dust. It became a metaphor for my life experiences, loaded with past memories, and relative to that moment in time.

bottom of page