top of page

    Portreadau Haniaethol | Abstract Portraits


    Mewn cydweithrediad â nifer o blant ysgol ardal Caernarfon, crëwyd Inclaendre #1 ac Inclaendre #2 trwy ddefnyddio dulliau traddodiadol o gosod cyfansoddiad wrth beintio. Fodd bynnag, gan dorri rhwystrau realaeth; yn hytrach addasu dull haniaethol, ildiodd haenau ar haenau o linellau croestoriadol ac olrheiniadau i gyfansoddiad unigryw.

    In collaboration with a number of school children in the Caernarfon area, Inclaendre #1 and Inclaendre #2 was created by the use of traditional methods of setting composition when painting. However, breaking the barriers of realism; rather adapting an abstract approach, layers upon layers of intersecting lines and tracings gave way to an unique composition.

    bottom of page