top of page

  Portreadau Haniaethol | Abstract Portraits


  Mewn cydweithrediad â nifer o blant ysgol ardal Caernarfon, crëwyd Inclaendre #1 ac Inclaendre #2 trwy ddefnyddio dulliau traddodiadol o gosod cyfansoddiad wrth beintio. Fodd bynnag, gan dorri rhwystrau realaeth; yn hytrach addasu dull haniaethol, ildiodd haenau ar haenau o linellau croestoriadol ac olrheiniadau i gyfansoddiad unigryw.

  In collaboration with a number of school children in the Caernarfon area, Inclaendre #1 and Inclaendre #2 was created by the use of traditional methods of setting composition when painting. However, breaking the barriers of realism; rather adapting an abstract approach, layers upon layers of intersecting lines and tracings gave way to an unique composition.

   Arbrofol | Experimental


   Printiau ffotograffig cyfrwng cymysg a grëwyd gan blant trwy dechnegau arbrofol o addasu ffotograffau Polaroid trwy gyfrwng lluniadu a phaentio.

   Mixed media photographic prints created by children through experimental techniques of adapting Polaroid photographs through the mediums of drawing and painting.  

   bottom of page