top of page

Anthony Ynohtna

  • Vimeo
  • Instagram
  • Facebook

Portreadau Pryder | Anxiety Portraits

 


Mae Portreadau Pryder yn gyfres barhaus o brintiau ffotograffeg sydd wedi’u hysbrydoli gan ffotograffau pasbort o aelodau teulu Ynohtna. Oherwydd eu canllawiau hynod o gaeth, mae llyniau pasbort yn aml yn ymddangos yn ddi-enaid, a dylanwadodd y nodwedd hon ar ei ddull o ddatblygu’r gyfres o ffotograffau. Mae Ynohtna yn ceisio archwilio a portreadu themâu hynod bersonol o drawma a thrais sydd fel arfer yn cael eu cuddio’n ddwfn y tu ôl i’r llygaid; gan ddod â’r brwydrau a brofir gan lawer yn eu bywydau dyddiol i’r amlwg.


Anxiety Portraits are an ongoing series of photographic prints inspired by passport photographs of Ynohtna's family members. Due to their notoriously strict guidelines, passport photos often appear 'soulless', this characteristic influenced his approach in developing the series of photographs. Ynohtna attempts to explore and portray deeply personal themes of trauma and violence that are usually hidden deep behind the eyes; bringing to light the struggles many experience in their daily lives.

bottom of page