top of page

Anthony Ynohtna

  • Vimeo
  • Instagram
  • Facebook

"Jyst iawn i fi wneudt 'i rwan"


Ymdrinnir â gweithiau ysgrifen Ynohtna mewn ffordd fwy cerfluniol ac esthetig yn hytrach na dulliau traddodiadol i'r fformat ysgrifenedig. Mae’r rhain wedi’u bwriadu i gynulleidfaoedd ymgysylltu â’r geiriau yn bennaf mewn maenor gweledol, ac yn poeni llai â gramadeg a sillafu. O bryd i'w gilydd, mae'n defnyddio slang neu ffugio geiriau a threigladau sy'n glywadwy yn hytrach na'r rhai sy'n adnabyddadwy a chywir. Mae’r gweithiau ysgrifen hyn yn aml yn adlewyrchiadau a chyffesiadau o drawma profiadol, ac ymgais Ynohtna i ddeall ac ymdrin ag emosiynau a chof mewnol. 


Ynohtna's text works are approached in a more sculptural and aesthetic way rather than traditional methods to the written format. These are intended for audiences to engage with the words primarily in a visual manor, and is less concerned with grammar and spelling. On occasion using slang or fabricating words and mutations that are audible in preference to the recognisable and accurate. These text works are often reflections and confessions of experienced trauma, and Ynohtna’s attempt to understand and deal with inner emotions and memory.

bottom of page